Solmunde & Partners tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter med hovedfokus på shipping.

Solmunde & Partners tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter til investorer. Vi har spesielt fokus på direkte investeringer i shipping, men kan også tilby andre investeringer. Virksomheten startet som Andenes & Solmunde AS i 2003.

Siden starten er 25 prosjekter plassert, med til sammen 41 skip. Man har også tilrettelagt obligasjonslån innenfor shipping. Selskapet arbeider også innenfor eiendom, og tilrettelegger og tilbyr obligasjonslån innenfor denne sektoren. Les mer »

 

 

 

 

Prosjekt

Nordnes Brygge Transje III Obligasjonslån fulltegnet

Nordnes Brygge Transje III Obligasjonslån er nå fulltegnet. Dette obligasjonslånet har en annualisert rente på 15,0%, og har en løpetid på 6+3 mnd.

Les hele saken »

Tilbakebetaling Nordnes Brygge Obligasjonslån T2

Det er hyggelig å kunne meddele at der nå er utbetaling av Nordnes Brygge Obligasjonslån, transje II.

Les hele saken »

Solheim Hyttetun Obligasjonslån fulltegnet

Solheim Hyttetun Obligasjonslån er nå fulltegnet. Dette obligasjonslånet har en løpetid på 6 mnd., og har en årlig rente på 13,5%. Obligasjonslånet er tilrettelagt av Solmunde&Partners AS ...

Les hele saken »