Solmunde & Partners tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter med hovedfokus på shipping.

Solmunde & Partners tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter til investorer. Vi har spesielt fokus på direkte investeringer i shipping, men kan også tilby andre investeringer. Virksomheten startet som Andenes & Solmunde AS i 2003.

Siden starten er 25 prosjekter plassert, med til sammen 41 skip. Man har i tillegg tilrettelagt obligasjonslån innenfor shipping. Selskapet arbeider også innenfor eiendom,

og tilrettelegger og tilbyr både egenkapital og obligasjonslån innenfor denne sektoren. Les mer »

 

 

 

 

Prosjekt

Solmunde & Partners inviterer til shippingseminar

Les hele saken »

Utvidet bestillingsperiode EOS Bulk Invest

Viser til prospekt for aksjeutstedelse i Eos Bulk Invest AS. Fristen for tegning er forlenget til 15. juli 2017 eller ved fulltegning. 

Les hele saken »

Solheim Hyttetun Obligasjonslån Tr. II fulltegnet

Solheim Hyttetun Sikret Obligasjonslån Tr. II er nå fulltegnet. Dette obligasjonslånet har en løpetid på 6 måneder, og en perioderente på 6,75% (13,50% annualisert). Hvis du er ...

Les hele saken »